Конференция, Градът и селото – предизвикателствата на 21 век, ноември 2013