Конференция, Градът и селото – предизвикателствата на 21 век, ноември 2013

Конференция
Градът и селото – предизвикателствата на ХХI в.
14 и 15 ноември 2013 г., София.

Драги колеги,

На всички ни е известно, че през 2013 година се навършиха 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на съвременната социология в семейството на българската наука. Той е първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА. Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази  годишнина ни дава възможност за нови размисли за социологията в България, за извървения път и перспективите, за консолидация на социологическата общност. В тази връзка организираме конференция на тема:

„Градът и селото – предизвикателствата на 21 век“.

Безспорно темата на конференцията припомня за ЕСИ „Градът и селото – 68“, проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като „Градът и селото – 86“ под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов. Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата. Очакваме на конференцията колегите да представят своите размисли за обществото като глобализиращо се и локализиращо се; като развиващо се – фрагментирано и рисково, разделено и обединено и т.н. Надяваме се,че на тази конференция ще си дадат среща теоретичните проблеми с реалния живот на многообразното ежедневие на нашия български свят. Тръгвайки от ЕСИ „Градът и селото“, ще проведем и разговор по въпросите на методологията и методиката на емпиричното социологическо изследване.

В рамките на проблемното поле на конференцията ще се организира и самостоятелна сесия за млади социолози.

Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември 2013 г. в София.

Уважаеми колеги, очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси:
dona.pickard@gmail.com и galyak@gmail.com

Организационен комитет:
Таня Неделчева, ръководител на секция „Общности и идентичности“ – ИИОЗ
Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология на селото – БСА
Искра Дандолова, председател на ИК по урбаносоциология – БСА
Светлана Христова, ИК по урбаносоциология – БСА
Кирил Кертиков, ИИОЗ
Галина Колева, ИИОЗ
Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:
БСА – ИК по урбаносоциология
БСА – ИК по социология на селото
ИИОЗ – секция „Общности и идентичности“
СУБ – секция „Социологически науки“