Конференция Градът и селото, декември 2014

Конференция
Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят
03.12.2014 г., гр. София

Уважаеми колеги,

Каним ви да участвате в конференцията, организирана от Изследователския комитет „Социология на селото и аграрна социология” към Българската социологическа асоциация и Института за изследване на обществата и знанието, секция „Общности и идентичности”, за да обсъдим актуалните проблеми на нашето общество през призмата на връзките между града като административен и политически център и селото като локална общност, оставаща встрани от процеса на вземане на обществено-значими политически решения. В тази ситуация на нарушен баланс на обменните процеси между града и селото във всички техни аспекти е важно да има постоянен контакт между специалисти в областта на социалните науки и експерти от различни сфери за обсъждане на идеи и предлагане на възможни решения на многопластовите проблеми на отношенията между града и селото.
Каним и младите колеги студенти и докторанти да участват в младежката сесия на конференцията.
Моля, изпращайте своите заявки за участие до 15 ноември 2014 г., придружени със заглавие на доклада и информация за институционалната ви принадлежност на гл. ас. д-р Галина Колева (galyak@gmail.com) и гл. ас. д-р Дона Пикард (dona.pickard@gmail.com).

Мястото на провеждане на конференцията ще се уточни в последствие.
За въпроси и допълнителна информация, моля използвайте същите контакти.

Организационен комитет:
Проф. дсн Таня Неделчева – председател
Проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова
Доц. д-р Албена Накова
Гл. ас. д-р Галина Колева
Гл. ас. д-р Дона Пикард
Спец. Димитрина Попилиева