Международна конференция Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно