Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, октомври 2013

Нехегемонистични социологии: от контексти към практики

Международна конференция

София, 17-19 октомври 2013

Осмислянето на социологията в хода на социалните трансформации и доминиращите научни тенденции винаги е съпътствало развитието на дисциплината. Днес, в епохата на нарастваща глобализация, на екологични рискове и дигитален бум, на интердисциплинарни и международни изследвания, социологията и социалните науки продължават рефлексията върху собствените си практики с цел успешно изпълнение на тяхната научна и социална мисия. Рядко обаче развитието на социалните науки се анализира от гледна точка, която се явява обща за редица икономически, политически, културни и дисциплинарни ситуации, а именно нехегемонистичната изследователска нагласа към света. Става въпрос за специфично отношение към света и форми на научна дейност, в които изследователят няма доминираща позиция и се оказва в различни зависимости, от институционални до финансови.

Тръгвайки от тази констатация, поставяме съществения за упражняване на нашата професия въпрос: Как правим социология и провеждаме изследвания, когато сме или се оказваме в нехегемонистична позиция? Този въпрос е в основата на колективната рефлексия за начините на практикуване на социологията в подчинени или субординирани отношения. Веднага отбелязваме, че те не са нито съдба, нито статут. Дадена нехегемонистична ситуация може да бъде резултат от променяща се конфигурация от актьори, отношения и институционални механизми, които правят така, че или условията за действие са дефинирани другаде или от други, или не разполагаме със средства и потенциал за влияние върху условията. С други думи, променящи се, полиморфни, многоаспектни, отношенията на зависимост, характеризиращи дадена ситуация, са винаги в процес на конструиране, и в този смисъл, подлежат на промяна.

Целта на международния форум е да срещне опита на изследователи с различна национална, институционална, дисциплинарна и професионална принадлежност, за да бъдат идентифицирани и анализирани нехегемонистични социологически практики. Съчетавайки геополитическото, географското, социоисторическото, епистемологичното и дисциплинарното измерение на производството на научни знания, очертаваме следните тематични оси на дебата:

– нехегемонията като подход към света;

– производства на знания в нехегемонистични контексти, места и изследователски полета;

– нехегемонистични практики и социологически анализ.

Конференцията се организира от:  Институт за изследване на обществата и знанието при БАН; Катедра Социология на СУ “Св. Климент Охридски”, ИК24 „Малки общества и конструиране на знание” на Международната асоциация на френскиговорещите социолоз; Френски институт България; Българска социологическа асоциация. С финансовата подкрепа на Университетската агенция на франкофонията.

Международен научен комитет

Жак Л. БУШЕ, Университет на Квебек в Утауе, Квебек/Канада
Лиляна ДЕЯНОВА, СУ „Св. Климент Охридски”, България
Серж ДЮФУЛОН, Университет „Пиер Мендес Франс”, Гренобъл, Франция
Михай Дину ГЕОРГИУ, Университет „Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния/Европейски център по социология и политическа наука, Париж, Франция
Милева ГУРОВСКА, Университет в Скопие, Македония
Светла КОЛЕВА, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Жил РУЕ, Университет Париж Декарт, Франция/Френски институт в България/ Университет в Банска Бистрица, Словакия
Марк-Анри СУЛЕ, Университет във Фрибург, Швейцария
Жосеф-Ивон ТЕРИЙО, Университет на Квебек в Монреал, Квебек/Канада

Организационен комитет
Лиляна ДЕЯНОВА, СУ „Св. Климент Охридски”, България
Момчил ХРИСТОВ, СУ „Св. Климент Охридски”, България
Галина КОЛЕВА, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Светла КОЛЕВА, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Петя ТОДОРОВА,Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Владимир ВЛАДОВ, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, България
Боян ЗНЕПОЛСКИ, СУ „Св. Климент Охридски”, България

Работните езици на конференцията са френски и български. Кръглата маса и тематичните сесии ще се сътоят на френски език. Симултантен превод е осигурен по време на пленарните сесии на 18 октомври 2013 г.

 

ПРОГРАМА

НЕХЕГЕМОНИСТИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИИ: ОТ КОНТЕКСТИ КЪМ ПРАКТИКИ

Четвъртък, 17 октомври 2013

Френски Институт в България, ул. „Дякон Игнатий”, 2

17.00-19.30 ч. Кръгла маса (на френски език)

Модератори: Жил Руе и Светла Колева

Дискутант: Марк-Анри Суле

Ферхат КЕНТЕЛ, Университет Шехир, Истанбул, Турция, Социологията в хегемонистичния социален свят

Имед МЕЛИТИ, Висш институт за науките за човека/Институт за изследване на съвременен Магреб, Тунис, Тунис, Надеждна ли е „местната“ социология?

Лиляна ДЕЯНОВА, СУ „Св. Климент Охридски”, София, България, Призракът на заговора, критичното мислене и хетерономията на социалните науки

Михай Дину ГЕОРГИУ, Университет „Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния/Европейски център по социология и политическа наука, Париж, Франция, Румънските университети, спекулативен балон? Тяхното реформиране, от либерализация към неолиберализъм

Жак Л. БУШЕ, Университет на Квебек в Утауе, Гатино, Квебек/Канада, Всеобщото открива ли се в частното? Социологията на социалните практики в нехегемонен контекст

Серж ДЮФУЛОН, Университет „Пиер Мендес Франс”, Гренобъл, Франция, Обектите-табу на социологията: армията и ясновидството

19.30 – 20.30 ч. Коктейл

 

Петък, 18 октомври 2013

СУ „Св. Климент Охридски”, ауд. 65

9.00 – 9.30 ч. Откриване (симултатен превод)

Приветствия

Иван ИЛЧЕВ, Ректор на СУ „Св. Климент Охридски”

Румяна СТОИЛОВА, Директор на Института за изследване на обществата и знанието, БАН

Михаил МИРЧЕВ, Председател на Българската социологическа асоциация

Дидие ВРАНКЕН, Председател на Международната асоциация на френскиговорещите социолози, Университет в Лиеж, Белгия, Когато социологическите знания надхвърлят техните контексти

9.30-11.30 ч. Пленарно заседание: Множество социологии?

Модератор: Марк-Анри Суле

Лоранс РУЛО-БЕРЖЕ, Национален център за научни изследвания/Висше училище, Лион, Франция, Пост-западни социологии: от Азия до Европа

Петя КАБАКЧИЕВА, СУ „Св. Климент Охридски”, София, България,Как да мислим комунистическите общества

Жозеф-Ивон ТЕРИЙО, Университет на Квебек в Монреал, Квебек/Канада, Какво означава „общество“ в „малките общества“

Ян СПУРК, Университет Париж Декарт, Франция, Критична социология или претенции за анти-хегемония

11.30 – 12.00 ч. Кафе-пауза

12.00 – 13.00 ч. Пленарно заседание: Социологии: предизвикателства и пътища за обновяване

Модератор: Андре Пьотита

Рама БУРКИА, Университет МохамедVАгдал Рабат, Мароко, „Социологически приближения“ до обществата в движение: Размисли за „арабската пролет“

Мохамед БЕНГЕРНА, Център за научни изследвания по приложна икономика за развитие – Ел Хамадиа – Алжир, Алжир, Социология и социолози пред изпитанието на съвременните промени в алжирското общество

Жан-Франсоа ЛАЕ, Университет Париж VIII Венсен, Сен-Дьони, Франция, Аник МАДЕК, Университет на западен Бретан, Франция, Нюма МЮРАР, Университет Париж VII, Франция, Възможност за наративна социология

 

Петък, 18 октомври 2013

Хотел на БАН (Дом на учения), бул. „Шипченски проход” 50

Тематични сесии (на френски език):

14.30 – 16.30 ч. Първа сесия: Нехегемонията като подход към света

Модератори: Режин Обоа и Момчил Христов

Петя ТОДОРОВА, Институт за изследване на обществата и знанието, София, България, Mетодологии в синергетика за социологически подход към съвременния фрагментиран свят

Доминик КАРДОН, Лаборатория SENSE (OrangeLabs)/Университет в Марн ла Вале, Франция, Алтернатива на хегемонистичните медии в Интернет: за дигиталните светулки

Ан ПИРИУ,Фондация Дом на науките за човека, Париж, Франция, Африканистки социални науки: „науки по поръчка“

Жан-Франсоа ЛАНИЕЛ, Университет на Квебек в Монреал, Квебек/Канада, Малките нации през погледа на политическата социология на нацията

Лидия ХРИСТОВА, Институт за икономически, политически и правни изследвания, Скопие, Македония, Социалните науки в света на хегемонията

16.30 -17.00 ч. Кафе-пауза

17.00 – 19.00 ч. Втора сесия: Производство на знания за социалното в нехегемоностични места, контексти и полета

Модератори: Жан-Марк Ларуш и Петя Тодорова

Абдесатар САХБАНИ, Университет в Тунис, Тунис, Социологията в сътресенията на революцията

Милева ГЮРОВСКА, Университет в Скопие, Македония, Социологията в университетите: между класическата концепция и неолибералната парадигма

Янита АНДОНОВА, Венсан БРЮЛОА, Университет Париж 13/LabSIC, Франция, Принос на социологията към информационно-комуникационните науки в предприятията

Корина ЙОСИФ, Институт за фолклорни архиви на Румънската академия на науките, филиал в Клуж, Румъния, (Политическата) цена на традициите и пазарът на фолклор: медийни практики, свързани с фолклора след краха на комунистическите режими в Източна Европа

Патрисия ВАНИЕ, Университет Тулуза II-Льо Мирай, Франция, Изграждане на социологията в провинцията: ролята на Реймон Льодрю в Тулуза в периода 1960-1980 г.

19.30 Вечеря

 

Събота, 19 октомври 2013

Хотел на БАН (Дом на учения), бул. „Шипченски проход” 50

9.00-11.30 ч. Трета сесия:Нехегемонистични практики и социологически анализ

Модератори: Патрисия Ваниеи Боян Знеполски

Жил РУЕ, Университет Париж Декарт, Франция/Френски Институт в България/Университет в Банска Бистрица, Словакия, Граници и истории на дисциплините

Мари-Бланш ТАОН, Университет в Отава, Онтарио/Канада, „Равенството мъж-жена” в една нация

Кристоф ЖАКУД, Университет в Нюшател/CIES, Швейцария, Доминик МАЛАТЕСТА, Висше училище за социална дейност и здраве/EESP, Лозана, Швейцария, Доминик ГОЛЕ, Висше училище за социална дейност и здраве, Лозана/EESP, Швейцария, Да кажат крехките публики: хегемонните социологии като теоретично насилие. Един швейцарски случай

Ратиба ХАДЖ-МУСА, Университет Йорк, Торонто, Онтарио/Канада, Да запазим духа и да забравим писмото: Размисли за публичната сфера в Магреб заедно с и против Голямата теория

Жан РЮФИЕ, Национален център за научни изследвания, Лион, Франция, Курс по социология за управляващи: преподаване на вземането на решения като неподчинение

Мохамед АКЛИ ФАРАДЖИ, Университет в Беджая, Алжир, Социологическото изследване между политическия дискурс и социалната реалност

Кристиана КОНСТАНТОПУЛУ, Университет Пантеон, Атина, Гърция, Екология и пътуването на сьомгата: телевизионни дискурси и социология

11.30 – 12.00 ч. Кафе-пауза

12.00-13.00 ч. Закриване

 

Представяне на книгата Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations /Социалните науки и техните публики. Ангажирания дистанцирания, Mihai Dinu Gheorghiu et Paul Arnault (éditeurs), Iasi, Université Alexandru Ioan Cuza, 2013.

Бъдещи събития