Научна конференция Неравенствата в България: причини, проявления, последици София, 11 декември 2018