Научна конференция Неравенствата в България: причини, проявления, последици София, 11 декември 2018

Българска социологическа асоциация

има удоволствие да покани желаещите колеги да се регистрират за участие в

Научна конференция

Неравенствата в България: причини, проявления, последици

София, 11 декември 2018 г.

Всекидневната реалност на неравенствата в съвременното българско общество поставя социологията пред познавателни и социални предизвикателства. Преодоляването на социалното напрежение, възстановяването на чувството за социална справедливост, признаването на човешкото достойство са немислими без социологическо знание за измеренията, източниците и проявленията на съвременните неравенства.

С научната конференция „Неравествата в България: причини, проявления, последици” БСА цели да постави в публичното пространство социално значими различия в съвременното българско общество – източник на потенциални напрежения и дезинтеграция. Изследователи от различни поколения, институции и теоретични направления са поканени да дискутират проблемите на:

  • наследените неравенства в съвременното българско общество и техните метаморфози;
  • новите неравенства в България и тяхната динамика;
  • териториалните, възрастовите, половите, професионалните, емоционалните измерения на неравенствата и тяхното отражение върху социалната кохезия и личностното развитие;
  • отношението социологически изследвания на социалните неравенства – социална политика;
  • научната, гражданската и етичната отговорност на социолозите при изучаване и анализиране на социалните неравенства и представяне на изследователските резултати.

Конференцията ще бъде организирана в пленарни и постерни сесии. УС на БСА ще извърши селекция на предложенията за участие в сесиите. В пленарните сесии ще бъдат включени до осем доклада, основани на оригинални изследвания, чиито интерпретации и анализи позволяват да се очертаят както зони на чувствителни социални разслоявания в съвременното българско общество, така и писти за ефективна социална интервенция. Останалите участници в конференцията ще имат възможност да представят своите анализи в постерна сесия.

Очакваме заявките за участие в конференцията, включващи автор, заглавие на доклада и резюме между 200 и 250 думи до 10 октомври 2018 г. на електронен адрес: sociology.bsa@gmail.com.