(Bulgarian) ИК 07. Социология на културата и комуникациите