(Bulgarian) ИК 08. Социология на образованието и науката