(Bulgarian) Методологически Семинар – обучение за работа с данни от Европейското социално изследване (ЕСИ/ESS)