(Bulgarian) Програма на Трета национална докторантска конференция по социология