(Bulgarian) Покана за участие в обучение по данни от Европейското социално изследване и Международната програма за социални изследвания