(Bulgarian) МСА одобри заявлението за безвъзмездни средства, подадено от БСА във връзка с планирани дейности на Асоциацията за 2021