(Bulgarian) Покана за публикация в електронен сборник “Пространство – Общество – Икономика”