(Bulgarian) Общо събрание и годишна конференция на БСА