(Bulgarian) Декларация на Българска социологическа асоциация (БСА)