(Bulgarian) Покана за Годишно общо събрание – 11 декември 2019 г.