(Bulgarian) Научна сесия и постер сесия в рамките на Годишното общо събрание на БСА