(Bulgarian) Конкурс за главен асистент към катедра „Социология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград