(Bulgarian) Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“