(Bulgarian) Научна конференция на БСА – ЕСС за България