(Bulgarian) Втора национална докторантска конференция по социология