(Bulgarian) Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени