(Bulgarian) КОНКУРС НА БСА за финансиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и такси правоучастие в научни форуми