Monthly Archive октомври 2018

КОНКУРС НА БСА за финансиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и такси правоучастие в научни форуми

КОНКУРС НА БСА

за финансиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и такси правоучастие в научни форуми

 

Във връзка с участието на БСА в Консорциум ESS ERIC – Bulgaria по инфраструктурен проект „Европейско социално изследване за България“, финансиран от МОН, УС на БСА обявява конкурс за набиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки и публикации, базирани на данни от ЕСС или свързани с методологически и други спецификации на ЕСС. Ще се финансират и такси за участие с материали, свързани с ЕСС, в национални и международни конференции.

 

Финансират се:

Изготвяне на анализ, доклад, препоръка, публикация в размер между 250 и 500 лв.

Такса за участие в национални и международни конференции в размер до 200 лв.

Очакваме по проекта през 2018 г. да бъдат финансирани от 5 до 10 заявки на членове на БСА за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и от 5 до 10 заявки за членове на асоциацията с такси участие.

Възможно е един член на асоциацията да кандидатства и за финансиране на публикация, и за финансиране на такса участие.

 

Изисквания към кандидатите и темите:

Кандидатите трябва да са членове на БСА с платен членски внос за текущата година.

Задължително изискване е всички предложения да бъдат свързани с ЕСС.

Срокът за разработване на материалите трябва да не е по-дълъг от 7 месеца, считано от датата на подаване на заявките.

 

Срокове на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в два тура:

Срокът за подаване на заявки в първия тур е 10 ноември 2018 г. Резултатите ще бъдат съобщени на 15 ноември 2018 г.

Вторият тур ще бъде обявен само при условие, че парите не са разпредели в първия тур. Заявки за втори тур ще се приемат от 15 до 25 ноември 2018 г. Резултатите от втория тур ще бъдат обявени на 30 ноември 2018 г.

 

Оценяване на получените заявки:

Оценяването на заявките и определянето на точните финансови параметри при всеки кандидат ще се извършва от УС на БСА.

Одобрените от УС на БСА кандидати ще трябва да сключат граждански договори с водещата организация в консорциума – УНСС.

 

Информация за ЕСС:

Национални и международни сравнителни данни, методики и други материали можете да изтеглите безплатно от сайта на ЕСС (www.europeansocialsurvey.org) – нужно е само да се регистрирате.

Допълнителна информация за ЕСС и за конкурса може да получите по време на информационната среща „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“, която ще се проведе на 5 ноември 2018 г. от 13 ч. в з. 2028А на УНСС. Лектор ще бъде доц. Лилия Димова, национален ЕСС координатор за България.

 

Заявките се изпращат на:

sociology.bsa@gmail.com

 

Заявка за участие в конкурса може да изтеглите от тук.

Информационна среща по проект Европейско социално изследване в България (ESS ERIC-Bulgaria)

Университет за национално и световно стопанство

Българска социологическа асоциация и

Агенция за социални анализи

имат удоволствието да ви поканят на Информационна среща на тема: Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства.

Лектор ще бъде доц. д-р Лилия Димова, национален координатор за България.

Срещата ще се проведе на 5 ноември 2018 г., от 13.00 ч. в зала Факултетна – 2028А, в Университета за национално и световно стопанство.

ПОКАНА ЗА XV КОНГРЕС НА БСА

Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на асоциацията на 11.12.2018 г. в 16 ч. в „Нова конферентна зала“, ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1. регистрация;

2. отчет на управителния и контролния съвет на БСА за периода 2015 – 2018 г.;

3. представяне на резолюция за бъдещо развитие на асоциацията;

4. промени в устава на БСА;

5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и Комисия по етика на БСА;

6. разни.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 80 от 28.09.2018 г., неофициален раздел, стр. 191.

Виж публикацията тук.