Monthly Archive юли 2018

Българска социологическа асоциация е с нов сайт

Уважаеми колеги и приятели,

Българска социологическа асоциация е с изцяло нов сайт от средата на 2018 година. Постарали сме се да запазим основната информация, която беше достъпна в предишния сайт на асоциацията, като я допълнихме, разширихме и представихме по по-структуриран начин.

Техническите възможности, които ни предоставя новият сайт, позволиха да включим нови рубрики. Една от новите рубрики е за защитените дисертации по социология в България, с която не само се надяваме да допринесем за по-доброто разпространение на информацията сред колегите, но и да затвърдим ключовата роля на БСА в съхранение паметта на социологическата общност.

С пожелание за приятно и полезно прекарване в сайта на асоциацията,

УС на БСА