Yearly Archive 2018

Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени

Резултатите от конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 – 2017 г. бяха обявени на XV Конгрес на асоциацията.

Първа награда в конкурса спечели д-р Петя Илиева-Тричкова за публикацията: Ilieva-Trichkova, Petya. 2014. A Capability Perspective on Employability of Higher Education Graduates in Bulgaria. Social Work & Society, 12 (2): 1-18.

 

Втора награда спечели д-р Никола Венков за публикацията: Venkov, Nikola. 2015. Conspiracy Narratives at the Women`s Market. Семинар_Бг. Issue 3.

В конкурса участваха социолози на възраст до 35 години към датата на публикуване на техните статии в научни списания. Всички текстове, участващи в конкурса, бяха рецензирани от две хабилитирани лица при строги правила за анонимност. Журито по конкурса се запозна с всички текстове и рецензии, за да формира своето решение при определяне на победителите в конкурса.

КОНКУРС НА БСА за финансиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и такси правоучастие в научни форуми

КОНКУРС НА БСА

за финансиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и такси правоучастие в научни форуми

 

Във връзка с участието на БСА в Консорциум ESS ERIC – Bulgaria по инфраструктурен проект „Европейско социално изследване за България“, финансиран от МОН, УС на БСА обявява конкурс за набиране на предложения за изготвяне на анализи, доклади, препоръки и публикации, базирани на данни от ЕСС или свързани с методологически и други спецификации на ЕСС. Ще се финансират и такси за участие с материали, свързани с ЕСС, в национални и международни конференции.

 

Финансират се:

Изготвяне на анализ, доклад, препоръка, публикация в размер между 250 и 500 лв.

Такса за участие в национални и международни конференции в размер до 200 лв.

Очакваме по проекта през 2018 г. да бъдат финансирани от 5 до 10 заявки на членове на БСА за изготвяне на анализи, доклади, препоръки, публикации и от 5 до 10 заявки за членове на асоциацията с такси участие.

Възможно е един член на асоциацията да кандидатства и за финансиране на публикация, и за финансиране на такса участие.

 

Изисквания към кандидатите и темите:

Кандидатите трябва да са членове на БСА с платен членски внос за текущата година.

Задължително изискване е всички предложения да бъдат свързани с ЕСС.

Срокът за разработване на материалите трябва да не е по-дълъг от 7 месеца, считано от датата на подаване на заявките.

 

Срокове на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в два тура:

Срокът за подаване на заявки в първия тур е 10 ноември 2018 г. Резултатите ще бъдат съобщени на 15 ноември 2018 г.

Вторият тур ще бъде обявен само при условие, че парите не са разпредели в първия тур. Заявки за втори тур ще се приемат от 15 до 25 ноември 2018 г. Резултатите от втория тур ще бъдат обявени на 30 ноември 2018 г.

 

Оценяване на получените заявки:

Оценяването на заявките и определянето на точните финансови параметри при всеки кандидат ще се извършва от УС на БСА.

Одобрените от УС на БСА кандидати ще трябва да сключат граждански договори с водещата организация в консорциума – УНСС.

 

Информация за ЕСС:

Национални и международни сравнителни данни, методики и други материали можете да изтеглите безплатно от сайта на ЕСС (www.europeansocialsurvey.org) – нужно е само да се регистрирате.

Допълнителна информация за ЕСС и за конкурса може да получите по време на информационната среща „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“, която ще се проведе на 5 ноември 2018 г. от 13 ч. в з. 2028А на УНСС. Лектор ще бъде доц. Лилия Димова, национален ЕСС координатор за България.

 

Заявките се изпращат на:

sociology.bsa@gmail.com

 

Заявка за участие в конкурса може да изтеглите от тук.

Информационна среща по проект Европейско социално изследване в България (ESS ERIC-Bulgaria)

Университет за национално и световно стопанство

Българска социологическа асоциация и

Агенция за социални анализи

имат удоволствието да ви поканят на Информационна среща на тема: Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства.

Лектор ще бъде доц. д-р Лилия Димова, национален координатор за България.

Срещата ще се проведе на 5 ноември 2018 г., от 13.00 ч. в зала Факултетна – 2028А, в Университета за национално и световно стопанство.

ПОКАНА ЗА XV КОНГРЕС НА БСА

Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на асоциацията на 11.12.2018 г. в 16 ч. в „Нова конферентна зала“, ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1. регистрация;

2. отчет на управителния и контролния съвет на БСА за периода 2015 – 2018 г.;

3. представяне на резолюция за бъдещо развитие на асоциацията;

4. промени в устава на БСА;

5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и Комисия по етика на БСА;

6. разни.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 80 от 28.09.2018 г., неофициален раздел, стр. 191.

Виж публикацията тук.

DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за поредна година предоставят стипендии на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени за академичната 2019/2020

DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

– Изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни – до 6 м., годишни – от 7 до 10 м.; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство – в България и в Германия);

– Стипендии за изследователски престой на учени (от 1 до 3 месеца);

– Повторна покана за бивши стипендианти (от 1 до 3 месеца);

– Двустранен обмен на учин (от 14 дни до 3 месеца).

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е налична на интернет страницата на DAAD: www.daad.de, на Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: www.sofia.diplo.de, както и във Фейсбук на това Посолство: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

Българска социологическа асоциация е с нов сайт

Уважаеми колеги и приятели,

Българска социологическа асоциация е с изцяло нов сайт от средата на 2018 година. Постарали сме се да запазим основната информация, която беше достъпна в предишния сайт на асоциацията, като я допълнихме, разширихме и представихме по по-структуриран начин.

Техническите възможности, които ни предоставя новият сайт, позволиха да включим нови рубрики. Една от новите рубрики е за защитените дисертации по социология в България, с която не само се надяваме да допринесем за по-доброто разпространение на информацията сред колегите, но и да затвърдим ключовата роля на БСА в съхранение паметта на социологическата общност.

С пожелание за приятно и полезно прекарване в сайта на асоциацията,

УС на БСА

Публична лекция на тема „Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE“

Българска социологическа асоциация
Катедра „Икономическа социология“ към УНСС
Катедра „Социология“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Организираха публична лекция на тема:

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE„.

С лектори: д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Лекцията се проведе в УНСС, зала „Научни съвети“, на 27 март 2018 г. от 14.00 ч.

В рамките на презентациите пред студенти, преподаватели и членове на БСА бяха представени възможностите на пан-европейското панелно изследване SHARE за България и в сравнителен план, условията за достъп до информацията, както и инструментът easyShare – подходящ за обучение на студенти и изследователи.

Публична лекция на тема „Реализация на студентите по социология 15 години след дипломиране. Създаване и развитие на изследователските компании Gemseek & CQuest“

Българска социологическа асоциация
Катедра „Социология“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и
Катедра „Икономическа социология“ при УНСС

Организираха публична лекция на тема:

Реализация на студенти по социология 15 години след дипломиране.
Създаване и развитие на изследователските компании Gemseek & CQuest.

Лектори бяха Борислав Домусчиев и Неда Кленска, випуск 2003 г. на сп. „Социология“ – СУ, а модератор: доц. д-р Георги Петрунов – Председател на БСА, випуск 2003 г. на сп. „Социология“ – СУ.

Публичната лекция събра членове на асоциацията, студенти и преподаватели по социология от УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“.

В продължение на събитието лекторите организираха дни на отворените врати за студенти по социология в офиса на изследователските компании.

 

Ръководството на БСА и социологически катедри се срещнаха с Министъра на образованието и науката

През месец март 2018 г. по покана на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката се състоя среща с ръководството на БСА и ръководителите на социологически катедри в СУ, УНСС и ПУ за обсъждане на възможностите за включване на специалност „социология“ сред приоритетните специалности.

В двучасовата среща с Министъра бяха представени редица аргументи за изключително важното значение на социологията. Някои от тях са:

  • ясно изразеният приложен характер на фундаменталната наука социология, която разполага с инструментариум да идентифицира рисковете и противоречията в епохата на глобализация;
  • социологията е единствената социална наука, фокусирана не в една област, а върху взаимодействието между различни сфери на обществото: икономика, политика, право, наука, религия и други;
  • възможностите на социологията изпреварващо да разпознава тенденции на разпад или на изключване от практики, установява генезиса на нови социални образувания и дейци и свързаната с това несигурност;
  • студентите по социология се подготвят да анализират и обобщават разнородна информация, с каквато се работи в управлението на национално и местно равнище, в икономиката, културата, здравеопазването, екологията, неправителствения сектор и т.н.;
  • социолозите са единствените специалисти в страната, които могат да анализират и да интегрират в обобщаващи заключения данни за обществено мнениe и нагласи, икономическа и финансова информация, демографска и социална статистика, данни за състояние на инфраструктурата и околната среда, епидемиологични и здравни данни, както и новите big data (данни от мобилни устройства, интернет и др.);
  • със своята квалификация социолозите са ценни експерти в органите на държавната и местната власт в областта на икономическата, социалната, демографската, миграционната, екологичната, здравната, културната и други политики, както и при оценяване ефективността на резултатите и въздействието на проектите по национални и международни програми;
  • образованието по социология е част от гражданската образованост на XXI век, което е една от целите на предмета „Гражданско образование“, въведен в училищните програми от 2018 г., с което нараства търсенето на педагогически подготвени социолози;
  • обявяването на специалността за приоритетна би ограничило разпространението на „социологически“ услуги, извършени непрофесионално и некомпетентно. Тази стъпка ще създаде условия и за нормалното научно възпроизводство на академичната социологическа общност.

Министърът на образованието и науката заяви своето разбиране за важното значение на социологията и социалните науки и намирането на най-добро решение, което може да бъде планирано за следващата година. За уточняване на бъдещите действия беше уговорено провеждане на нова среща през есента, когато ще се подготвят плановете за 2019 г.